ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

 1. Εισαγωγικά
 • ορισμοί
 • Ηλεκτροδότηση ακινήτων,
 • Διάκριση και τυπολογία των ΕΗΕ
 • Νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τις ΕΗΕ
 1. Ηλεκτρικά ατυχήματα
 • Ανάλυση των ατυχημάτων
 • Επεξεργασία του τρόπου πρόκλησης ατυχήματος
 • Χαρακτηριστικές ορίων ασφάλειας
 • Υπολογισμός των επικίνδυνων εντάσεων και τάσεων
 1. Λήψη μέτρων
 • Ο ορισμός και τα ήδη των ηλεκτρολογικών εργασιών βάση του EN 50110
 • Εντοπισμός του κινδύνου
 • Μέθοδοι απομόνωσης του κινδύνου
 • Λήψη μέτρων έναντι προστασίας ηλεκτροπληξίας
 • Επιλογή συστήματος ασφαλείας και μέθοδοι προστασίας
 1. Άμεση επαφή
 • Ορισμοί
 • Προς άμεση επαφή
 • Μέθοδοι προστασίας
 1. Διακοπή και απομόνωση
 • Ορισμοί
 • Ορισμοί του EN 50110-1 σχετικά με: «Γείωση απόζευξης», «Γείωση εργασίας», «Θέση εργασίας».
 • Διακοπή & απομόνωση στις ΕΗΕ
 • Εντοπισμός αιτίας του ατυχήματος
 1. Κανόνες επέμβασης
 • Κανόνες εργασίας στην Μ.Τ. & Υ/Τ
 • Μέσα ατομικής προστασίας : Είδη – χρήση – έλεγχος αυτών
 • Αντιμετώπιση ατυχημάτων

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 6 ώρες,

Κόστος συμμετοχής:

 • Για Ιδιώτες: 120 ευρώ (περιλαμβάνεται το ΦΠΑ ),
 • Για τους φοιτητές (άτομα με αναπηρία, άνεργους & πολύτεκνους): προβλέπεται έκπτωση 20%( δηλαδή  100€ περιλαμβάνεται το ΦΠΑ) προκειμένου να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει να στείλουν αντίγραφο της φοιτητικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας κτλ.,
 • Για εταιρείες : 162 ευρώ (περιλαμβάνεται το ΦΠΑ )

Στις δυο συμμετοχές η τρίτη είναι δωρεάν,

Το σεμινάριο επιδοτείτε μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.  Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου