ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΣ

ekpaideusi

Η Singularis διοργανώνει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής κυρίως διάρκειας ενδοεπιχειρησιακά ή ανεξάρτητα με την μορφή σεμινάριων. Η εκπαιδευτική ύλη είναι προσαρμοσμένη στις τρέχουσες εξελίξεις της γνώσης και της τεχνολογίας, ενώ η διδασκαλία εμπλουτίζεται με, Ερωτηματολόγια & Ασκήσεις Προσομοίωσης.

Η Singularis διοργανώνει τα παρακάτω σεμινάρια ενδοεπιχειρησιακά ή ανεξάρτητα:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Περιεχόμενα σεμιναρίου,pdf

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Περιεχόμενα σεμιναρίου,pdf

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Περιεχόμενα σεμιναρίου,pdf

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Περιεχόμενα σεμιναρίου,pdf

Η Singularis διοργανώνει επίσης ενδοεπιχειρησιακά σειρά σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις εκαστοτε ανάγκες του πελάτη.