ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΣ

meletes

1. Εκπόνησης Μελετών Επιχειρηματικών Σχεδίων
Μέσα στο πεδίο των ευρύτερων αναγκών και των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης των αγορών, η Singularis αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών για νέες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελιχθούν ή να επεκταθούν στον τομέα τους. Κύριο μέλημα μας είναι η επίτευξη των στόχων, η εύρεση τρόπων χρηματοδότηση, οι μέθοδοι υλοποίησης και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους. Η Singularis αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την εισαγωγή των εταιριών στους αναπτυξιακούς νόμους και στα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την επιδότηση των επενδύσεών τους.

2. Εκπόνησης Μελετών εξοικονόμηση ενέργειας

3. Εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

4. Μελέτη εφαρμογής και εφαρμογή συστήματος ποιότητας σε επιχειρήσεις.