ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΣ

 • bn1
 • bn2
 • bn3
 • bn4
 • bn5

Η Singularis είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων όπου παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σκοπός μας είναι μέσα από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας ο πελάτης να απόκτηση συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Η Singularis ειδικεύεται:

 • Στην αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη και γενική τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικών έργων, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Παροχή υπηρεσίων Energy management κατά ISO 50001,
 • Αναπτύξη σχέδιων συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
 • Παροχή υπηρεσίων ανάπτυξης έργων ΑΠΕ,
 • Μελετη εφαρμογής &ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας & ασφάλειας,
 • Πιστοποίησης βιομηχανικών προϊόντων -CE
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες
 • Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής κυρίως διάρκειας ενδοεπιχειρησιακά ή ανεξάρτητα που σκοπό έχουν να δώσουν προστιθέμενη αξία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Η Singularis - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι ένας ολόκληρος κόσμος προηγμένης τεχνογνωσίας που σκοπό εχει να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο, ανάπτυξη και κερδοφορία σας μέσω από την δέσμευση την καινοτομία , την ποιότητα και τον επαγγελματισμό.