Αρχείο

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] 1. Εισαγωγικά • ορισμοί • Ηλεκτροδότηση ακινήτων, • Διάκριση και τυπολογία των ΕΗΕ • Νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τις ΕΗΕ 2. Ηλεκτρικά ατυχήματα • Ανάλυση των ατυχημάτων • Επεξεργασία του τρόπουπρόκλησης ατυχήματος • Χαρακτηριστικές

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν: Στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ). Διοικητικά

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν: Στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ). Διοικητικά

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager, τεχνικοί

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Εισαγωγικά Ασφαλή εργασία ιστορική ανάδρομη, Γενικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας Διάκριση και τυπολογία των ΕΗΕ Χρήση ΕΗΕ Ηλεκτρικά ατυχήματα Ανάλυση των ατυχημάτων Επεξεργασία του τρόπου πρόκλησης ατυχήματος

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager, τεχνικοί

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών