+ 306947095879
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

25 Νοεμβρίου @ 10:00 - 26 Νοεμβρίου @ 16:00

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

Σκοπός:

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ.
Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές που τον διέπουν, την περιγραφή & επεξήγηση του εξοπλισμού έως την συντήρηση και λειτουργιά του.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα ξέρουν να παραγγείλλουν έναν υποσταθμό να συνδυάζουν τον κατάλληλο τύπο υποσταθμού στην κάθε περίπτωση να κινούνται με ευκολία και ασφάλεια στον χώρο, να μπορούν να παραγγείλουν, να ελέγχουν την συντήρηση του υποσταθμού και των σχετικών διαγνωστικών μετρήσεων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Τύποι Υποσταθμών ΜΤ /ΥΤ– Ορισμοί

• Τύποι δικτύων μέσης τάσης – Παροχές ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ
• Τυπολογία υποσταθμών
• Βασικές κατηγορίες υποσταθμών
• Είδη τύποι υποσταθμών ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ

Στοιχειά υποσταθμών

• Εξοπλισμός υποσταθμών (Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
• Βασικά Μ//Σ ισχύος & τύποι
• Προστασία Μετασχηματιστών ισχύος
• Διακοπτικός εξοπλισμός υποσταθμού & τυπολογία Διακοπτικών στοιχείων
• Υποσυστήματα υποσταθμών (σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
• Σύστημα γειώσεως υποσταθμού & θεμελιακή γείωση

Σύστημα προστασίας υποσταθμού

• Ηλεκτρονόμοι προστασίας -τύποι
• Ηλεκτρική προστασία -τυπολογίες
• Επιλογή προστασιών
• Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
• Μελέτη προστασίας υποσταθμού,

Δευτερογενή συστήματα υποσταθμού

• Σύστημα AC,
• Σύστημα DC,
• H/M Υπoσταθμού

Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης & λειτουργίας υποσταθμών

• Νομοθετικό πλαίσιο ΥΣ ΜΤ/ΧΤ
• Οικονομική ανάλυση επιλογής εξοπλισμού υποσταθμού
• Break down ανάλυση εργασιών –activities υποσταθμού
• Στοιχειοθέτηση λίστας ανταλλακτικών υποσταθμού.
• Σύστημα αρχείων υποσταθμού-παραλαβή υποσταθμού
• Μελέτη ηλεκτρικών υποσταθμών καταναλωτών MΤ

Λειτουργία υποσταθμών

• Χειρισμοί διακοπτών
• Έλεγχοι λειτουργιάς υποσταθμών
• Περιοδικός έλεγχος χειρισμών
• Καλώδια μέσης τάσης-τύποι & έλεγχοι

Συντήρηση υποσταθμών

• Συντήρηση βασικού εξοπλισμού(μετασχηματιστές τάσης, έντασης, ισχύος ηλεκτρονόμοι κτλ)
• Συντήρηση υποσυστημάτων υποσταθμού
• Υπέρυθρη θερμογραφία σε υποσταθμούς
• Σύστημα εγγράφων συντήρησης υποσταθμού,
• Τυπικά προβλήματα συντήρησης και μέθοδοι επίλυσης,
• Συμπλήρωση ζήτησης συντήρησης υποσταθμών
• Αξιολόγηση προσφορών συντήρησης
• Σύνταξη σύμβασης συντήρησης υποσταθμού

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος