ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγικά

 • Ασφαλή εργασία ιστορική ανάδρομη,
 • Γενικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας
 • Διάκριση και τυπολογία των ΕΗΕ
 • Χρήση ΕΗΕ

Ηλεκτρικά ατυχήματα

 • Ανάλυση των ατυχημάτων
 • Επεξεργασία του τρόπου πρόκλησης ατυχήματος
 • Χαρακτηριστικές ορίων ασφάλειας
 • Υπολογισμός των επικίνδυνων εντάσεων και τάσεων

Λήψη μέτρων

 • Ο ορισμός και τα ήδη των ηλεκτρολογικών εργασιών βάση του EN 50110
 • Εντοπισμός του κινδύνου
 • Μέθοδοι απομόνωσης του κινδύνου
 • Λήψη μέτρων έναντι προστασίας ηλεκτροπληξίας
 • Επιλογή συστήματος ασφαλείας και μέθοδοι προστασίας

Άμεση επαφή

 • Ορισμοί
 • Προς άμεση επαφή
 • Μέθοδοι προστασίας

 

 • Διακοπή και απομόνωση
 • Ορισμοί
 • Ορισμοί του EN 50110-1 σχετικά με: «Γείωση απόζευξης», «Γείωση εργασίας», «Θέση εργασίας».
 • Διακοπή & απομόνωση στις ΕΗΕ
 • Εντοπισμός αιτίας του ατυχήματος

Κανόνες επέμβασης

 • Κανόνες εργασίας στην Μ.Τ. & Υ/Τ
 • Μέσα ατομικής προστασίας : Είδη – χρήση – έλεγχος αυτών
 • Αντιμετώπιση ατυχημάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΩΡΩΝ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος