Μέθοδος βελτίωσης µαθησιακής ικανότητας

Μέθοδος βελτίωσης µαθησιακής ικανότητας

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν, μαθητές, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί δικηγόροι, γιατροί. Γενικά απευθύνεται σε ανθρώπους που πρέπει ή θέλουν να μαθαίνουν νέα πράγματα.

Σκοπός:

Το μάθημα αυτό σας δίνει εύκολη πρόσβαση σε πολύτιμες τεχνικές μάθησης που χρησιμοποιείται από τους ειδικούς στην τέχνη, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τα μαθηματικά, την επιστήμη, τον αθλητισμό, καθώς και πολλούς άλλους κλάδους.
Θα μάθετε για το πώς ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους μάθησης και τον τρόπο που εμπερικλείει σε «ΜΠΛΟΚ» τις πληροφορίες. Θα αναλύσουμε επίσης τις ψευδαισθήσεις της μάθησης, τεχνικές μνήμης, μεθόδους περιορισμού της αναβλητικότητα
Παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχτεί από την σύγχρονη νευρολογική έρευνα για να είναι ποιο παραγωγικός ο χρόνος που αφιερώνεται στην μάθηση νέων αντικειμένων και εκμάθηση νέων γλωσσών.
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να σας αλλάξει τον τρόπο σκέψης σας, αλλάζοντας έτσι την ζωής σας και τον τρόπο που βλέπεται τα πράγματα. Έτσι θα γίνεται ποιο παραγωγικοί με υψηλή αποτελεσματικότητα και πίστη στις ικανότητες σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή
• Τρόποι λειτουργιάς του εγκεφάλου
• Ανάλυση της υπάρχουσας μαθησιακής λειτουργιάς
• Ανακάλυψη των ταλέντων μας- κρυμμένες ικανότητες
• Τρόποι μάθησης, μελέτης και κατανόησης,
• Μέθοδοι δημιουργίας μπλοκ γνώσεων
• Παγίδες κατά την διάρκεια της διαδικασίας μάθησης
• Μέθοδος βελτίωσης της μνήμης και της ικανότητας αντίληψης.
• Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων
• Συνήθειες που μας κάνουν ποιο ‘έξυπνους’ και βελτιώνουν την ικανότητα μας στην επίλυση προβλήματος.
• Μέθοδοι περιορισμού των κακών συνηθειών και της αναβλητικότητας.
• Μέθοδοι αντιμετώπισης τεστ-εξετάσεων.
• Τρόποι εφαρμογής των μεθόδων που μάθαμε

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 6 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος