ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν: Στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ). Διοικητικά και Οικονομικά στελέχη, Σύμβουλοι ανάπτυξης ΑΠΕ, εκτιμητές κόστους, διαχειριστές μονάδων ΑΠΕ.

Σκοπός:

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.
Το σεμινάριο ξεκινάαπό την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας
Αιολικό δυναμικό, επιλογή τοποθεσίας αιολικού πάρκου και καταλήγει στην μεθοδολογία συντήρησης και λειτουργιάς ενός Αιολικού Πάρκου.

Γίνεται συστηματική επεξήγηση σε όλα τα κρίσιμα σημεία του σχεδιασμού ενός αιολικού πάρκου, οι υπολογισμοί του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, αλλά και το προσδοκώμενο όφελος, αναλύονται επίσηςόλες οι ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης ενός πάρκου και εκτενής αναφορά στην σχετική νομοθεσία αλλά και σε όλες τις λεπτομέρειες του δανειοδοτικού καθεστώτος.
Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. Εισαγωγικά

• Ορισμοί
• Αρχές λειτουργιάς ανεμογεννητριών
• Τύποι ανεμογεννητριών-Ιδιαιτερότητες
• Ανάλυση τμημάτων αιολικού πάρκου

2. Νομοθεσία

• Διαδικασία αδειοδότησης
• Εμπλεκόμενοι φορείς
• Κρίσιμα σημεία

3. Αιολικό δυναμικό

• Ορισμοί
• θεωρία Αιολικούδυναμικού
• Μετρήσεις αιολικού δυναμικού
• Αξιοποίηση αιολικού δυναμικού
• Υπολογισμός απωλειώναιολικού δυναμικού
• Κριτήρια επιλογής θέσης εγκατάστασης αιολικού πάρκου
• Επιλογή ανεμογεννήτριας&Χωροθέτηση

4. Σχεδιασμός αιολικών σταθμών

• Επιλογή διασύνδεσης αιολικού πάρκου
• Υπολογισμός απωλειών ηλεκτρικού δικτύου
• Επιλογή εξοπλισμού Η/Μ Αιολικού Πάρκου
• Σύνταξη αρχικού προϋπολογισμού κατασκευής έργου
• Σύνταξη business plan

5. Κατασκευή Αιολικού Πάρκου

• Διαδικασίες ανέγερσης ανεμογεννήτριας
• Κατασκευή δικτύου Μ/Τ & υποσταθμού
• Ασφάλεια προσωπικού
• Διαδικασία δοκιμών
• Παραλαβή έργου

6. Ανάλυση κόστους αιολικού σταθμού

• Κόστος αιολικού σταθμού
• Κόστος εγκατάστασης
• Κόστος λειτουργίας – συντήρησης
• Απόδοση του έργου

7. Συντήρηση & λειτουργιά Αιολικού Πάρκου

• Ορισμοί συντήρησης & λειτουργιάς
• Λειτουργιά αιολικού σταθμού
• Συντήρηση ανεμογεννητριών
• Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών αιολικού πάρκου
• Σχέδιο συντήρησης εγκατάστασης

8. Μελλοντικές εξελίξεις

• Μέγεθος ανεμογεννητριών
• Τύπος ανεμογεννητριών
• Υπεράκτιοι αιολικοί σταθμοί
• Εγκατεστημένη ισχύς

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος