+ 306947095879

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν:

Στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ). Διοικητικά και Οικονομικά στελέχη, Σύμβουλοι ανάπτυξης ΑΠΕ, εκτιμητές κόστους, διαχειριστές μονάδων ΑΠΕ.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην μεθοδολογία συντήρησης και λειτουργίας μιας μονάδας.

Γίνεται συστηματική επεξήγηση σε όλα τα κρίσιμα σημεία του σχεδιασμού μιας μονάδας βιοαερίου, οι υπολογισμοί του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, αλλά και το προσδοκώμενο όφελος.Αναλύονται επίσης, όλες οι ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης μιας Μονάδας με εκτενή αναφορά στην σχετική νομοθεσία αλλά και σε όλες τις λεπτομέρειες του δανειοδοτικού καθεστώτος.
Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. Εισαγωγικά

• Ορισμοί
• Αρχές λειτουργίας γεννητριών
• Τύποι γεννητριών-Ιδιαιτερότητες
• Ανάλυση τμημάτων μονάδας

2. Νομοθεσία

• Διαδικασία αδειοδότησης
• Εμπλεκόμενοι Φορείς
• Κρίσιμα σημεία

3. Σχεδιασμός Μονάδας Βιοαερίου

• Επιλογή διασύνδεσης μονάδας
• Υπολογισμός απωλειών ηλεκτρικού δικτύου
• Επιλογή εξοπλισμού Η/Μ
• Σύνταξη αρχικού προϋπολογισμού κατασκευής έργου
• Σύνταξη business plan

4. Κατασκευή Μονάδας Βιοαερίου

• Διαδικασίες ανέγερσης μονάδας
• Κατασκευή δικτύου Μ/Τ & υποσταθμού
• Ασφάλεια προσωπικού
• Διαδικασία δοκιμών
• Παραλαβή έργου

5. Ανάλυση κόστους Μονάδας Βιοαερίου

• Κόστος Μονάδας Βιοαερίου
• Κόστος εγκατάστασης
• Κόστος λειτουργίας – συντήρησης
• Απόδοση του έργου

6. Συντήρηση &  λειτουργία Μονάδας Βιοαερίου

• Ορισμοί συντήρησης & λειτουργίας
• Λειτουργία Μονάδας Βιοαερίου
• Συντήρηση Η/Ζ
• Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών Η/Ζ
• Σχέδιο συντήρησης εγκατάστασης

7. Μελλοντικές εξελίξεις

• Μέγεθος γεννητριών
• Μονάδες βιοαερίου
• Εγκατεστημένη ισχύς

Πληροφορίες Συμμετοχής

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και link με τα αρχεία των διαφανειών σε .pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος