ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν: Στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ). Διοικητικά και Οικονομικά στελέχη, Σύμβουλοι ανάπτυξης ΑΠΕ, εκτιμητές κόστους, διαχειριστές μονάδων ΑΠΕ.

Σκοπός:

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.
Το σεμινάριο ξεκινάαπό την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην μεθοδολογία συντήρησης και λειτουργιάς μιας μονάδας.

Γίνεται συστηματική επεξήγηση σε όλα τα κρίσιμα σημεία του σχεδιασμού μια μονάδας βιοαερίου, οι υπολογισμοί του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, αλλά και το προσδοκώμενο όφελος, αναλύονται επίσηςόλες οι ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης ενός πάρκου και εκτενής αναφορά στην σχετική νομοθεσία αλλά και σε όλες τις λεπτομέρειες του δανειοδοτικού καθεστώτος.
Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. Εισαγωγικά

• Ορισμοί
• Αρχές λειτουργιάς γεννητριών
• Τύποι γεννητριών-Ιδιαιτερότητες
• Ανάλυση τμημάτων μονάδας

2. Νομοθεσία

• Διαδικασία αδειοδότησης
• Εμπλεκόμενοι φορείς
• Κρίσιμα σημεία

3. Σχεδιασμός Μονάδας Βιοαερίου

• Επιλογή διασύνδεσης μονάδας
• Υπολογισμός απωλειών ηλεκτρικού δικτύου
• Επιλογή εξοπλισμού Η/Μ
• Σύνταξη αρχικού προϋπολογισμού κατασκευής έργου
• Σύνταξη business plan

4. Κατασκευή Μονάδας Βιοαερίου

• Διαδικασίες ανέγερσηςμονάδας
• Κατασκευή δικτύου Μ/Τ & υποσταθμού
• Ασφάλεια προσωπικού
• Διαδικασία δοκιμών
• Παραλαβή έργου

5. Ανάλυση κόστους Μονάδας Βιοαερίου

• Κόστος Μονάδας Βιοαερίου
• Κόστος εγκατάστασης
• Κόστος λειτουργίας – συντήρησης
• Απόδοση του έργου

6. Συντήρηση & λειτουργιά Μονάδας Βιοαερίου

• Ορισμοί συντήρησης & λειτουργιάς
• Λειτουργιά Μονάδας Βιοαερίου
• Συντήρηση Η/Ζ
• Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών Η/Ζ
• Σχέδιο συντήρησης εγκατάστασης

7. Μελλοντικές εξελίξεις

• Μέγεθος γεννητριών
• Μονάδες βιοαερίου
• Εγκατεστημένη ισχύς

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος