+ 306947095879

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

1. Εισαγωγικά

• Ορισμοί
• Ηλεκτροδότηση ακινήτων
• Διάκριση και τυπολογία των ΕΗΕ
• Νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τις ΕΗΕ

2. Ηλεκτρικά ατυχήματα

• Ανάλυση των ατυχημάτων
• Επεξεργασία του τρόπου πρόκλησης ατυχήματος
• Χαρακτηριστικές ορίων ασφάλειας
• Υπολογισμός των επικίνδυνων εντάσεων και τάσεων

3. Λήψη μέτρων

• Ο ορισμός και τα ήδη των ηλεκτρολογικών εργασιών βάση του EN 50110
• Εντοπισμός του κινδύνου
• Μέθοδοι απομόνωσης του κινδύνου
• Λήψη μέτρων έναντι προστασίας ηλεκτροπληξίας
• Επιλογή συστήματος ασφαλείας και μέθοδοι προστασίας

4. Άμεση επαφή

• Ορισμοί
• Προς άμεση επαφή
• Μέθοδοι προστασίας

5. Διακοπή και απομόνωση

• Ορισμοί
• Ορισμοί του EN 50110-1 σχετικά με: «Γείωση απόζευξης», «Γείωση εργασίας», «Θέση εργασίας».
• Διακοπή & απομόνωση στις ΕΗΕ
• Εντοπισμός αιτίας του ατυχήματος

6. Κανόνες επέμβασης

• Κανόνες εργασίας στην Μ.Τ. & Υ/Τ
• Μέσα ατομικής προστασίας : Είδη – χρήση – έλεγχος αυτών
• Αντιμετώπιση ατυχημάτων

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 6 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και link με τα αρχεία των διαφανειών σε .pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος