+ 306947095879

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility managers, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ.
Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμό μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές που τον διέπουν, την περιγραφή & επεξήγηση του εξοπλισμού έως την συντήρηση και λειτουργία του.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα ξέρουν να :

  1. Παραγγείλλουν έναν υποσταθμό
  2. Συνδυάσουν τον κατάλληλο τύπο υποσταθμού στην κάθε μελέτη περίπτωσης
  3. Κινούνται με ευκολία και ασφάλεια στον χώρο
  4. Παραγγείλουν υλικό για τον σταθμό
  5. Ελέγχουν την συντήρηση του υποσταθμού και των σχετικών διαγνωστικών μετρήσεων.

Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Τύποι Υποσταθμών ΜΤ /ΥΤ– Ορισμοί

• Τύποι δικτύων μέσης τάσης – Παροχές ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ
• Τυπολογία υποσταθμών
• Βασικές κατηγορίες υποσταθμών
• Είδη-Τύποι υποσταθμών ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ

Στοιχεία Υποσταθμών

• Εξοπλισμός υποσταθμών (Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
• Βασικά Μ//Σ ισχύος & τύποι
• Προστασία Μετασχηματιστών ισχύος
• Διακοπτικός εξοπλισμός υποσταθμού & τυπολογία Διακοπτικών στοιχείων
• Υποσυστήματα υποσταθμών (σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
• Σύστημα γειώσεως υποσταθμού & θεμελιακή γείωση

Σύστημα προστασίας υποσταθμού

• Ηλεκτρονόμοι προστασίας -τύποι
• Ηλεκτρική προστασία -τυπολογίες
• Επιλογή προστασιών
• Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
• Μελέτη προστασίας υποσταθμού,

Δευτερογενή συστήματα υποσταθμού

• Σύστημα AC
• Σύστημα DC
• H/M Υπoσταθμού

Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης &  λειτουργίας υποσταθμών

• Νομοθετικό πλαίσιο ΥΣ ΜΤ/ΧΤ
• Οικονομική ανάλυση επιλογής εξοπλισμού υποσταθμού
• Break down ανάλυση εργασιών –activities υποσταθμού
• Στοιχειοθέτηση λίστας ανταλλακτικών υποσταθμού
• Σύστημα αρχείων υποσταθμού-παραλαβή υποσταθμού
• Μελέτη ηλεκτρικών υποσταθμών καταναλωτών MΤ

Λειτουργία Υποσταθμών

• Χειρισμοί διακοπτών
• Έλεγχοι λειτουργίας υποσταθμών
• Περιοδικός έλεγχος χειρισμών
• Καλώδια μέσης τάσης-τύποι & έλεγχοι

Συντήρηση Υποσταθμών

• Συντήρηση βασικού εξοπλισμού(μετασχηματιστές τάσης, έντασης, ισχύος ηλεκτρονόμοι κτλ)
• Συντήρηση υποσυστημάτων υποσταθμού
• Υπέρυθρη θερμογραφία σε υποσταθμούς
• Σύστημα εγγράφων συντήρησης υποσταθμού
• Τυπικά προβλήματα συντήρησης και μέθοδοι επίλυσης
• Συμπλήρωση ζήτησης συντήρησης υποσταθμών
• Αξιολόγηση προσφορών συντήρησης
• Σύνταξη σύμβασης συντήρησης υποσταθμού

Πληροφορίες Συμμετοχής

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και link με τα αρχεία των διαφανειών σε .pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος